Inden du søger om et forbrugslån online, bør du forberede dig så ansøgningen er let at udfylde. Det er ikke svært eller tidskrævende - og banken vil kræve nøjagtig samme forberedelse.

Inden du ansøger om forbrugslånet


Find seneste 12 lønsedler og beregn din samlede løn (bruttoløn inkl. alt, dvs. feriepenge og pension). Find din månedsløn ved at dividere med 12.
Udregn månedlige udbetaling efter alt fratrukket (uden feriepenge, pension mm.). Det er normalt det beløb som indsættes på bankkontoen hver måned.
Sammenregn alle faste udgifter. Faste udgifter er f.eks. husleje, el, vand, telefon, internet, aviser, licens, bil, benzin og banklån.
Dan dig/jer overblik over den samlede gæld i kroner inden ansøgning om forbrugslån. Realkreditlån, pantebreve, forbrugslån.
Beregn et estimat over det månedlige forbrug. Privatforbruget svinger, men banker beregner 4-8.000 pr. voksen og 2.000 ekstra pr. barn.


Beregn dit overskud. Er beløbet under 2.000 vil du få svært ved at låne.
Hvis du skal låne over 20.000 kan der i visse tilfælde kræves kopi af årsopgørelsen.
Hvis du for nylig har fået arbejde og årsopgørelsen for sidste år dermed ikke er retvisende er en forskudsopgørelse og 3 lønsedler normal dokumentation for lån over 20.000.


Udfyld alle felter markeret med sort for at beregne overskud.

For at låne penge gennem en af de mange forbrugslånsydere skal du under normale omstændigheder opfylde visse betingelser og krav, både i forbindelse med dig selv og den dokumentation du kan skaffe.
Kopi af lønsedler kan skaffes.
Kopi af billed-ID kan skaffes - pas eller kørekort.
Ikke registreret i RKI (Ribers Kreditinformation/Experian).
Over 18 år og myndig (læg mærke til at visse kræver højere alder).
Bosat og har bopæl i Danmark.
Fast arbejde og fast indtægtskilde.